Zarządzanie flotą pojazdów

Zakres usług

  • naprawy i przeglądy - organizacja obsługi technicznej pojazdów
  • obsługa ogumienia - organizacja sezonowej wymiany ogumienia, organizacja wymiany ogumienia na skutek jego eksploatacyjnego zużycia, przechowywanie opon
  • ubezpieczenie i likwidacja szkód - ubezpieczenia AC, OC, NNW, GAP; organizacja procesu likwidacji szkód komunikacyjnych wraz z zapewnieniem samochodu zastępczego
  • assistance - zapewnienie pomocy w przypadku unieruchomienia pojazdu oraz szkody komunikacyjnej wraz z zapewnieniem pojazdu zastępczego
  • samochód zastępczy - zapewnienie samochodu zastępczego na czas wyłączenia z użytkowania pojazdu właściwego
  • door-to-door
  • monitoring gps i telematyka - nowoczesne systemy zabezpieczenia pojazdu oraz zarządzania flotą

Przejdź do strony kontaktowej